Scroll

Blog

E-peil

De gebouwen die BATO bouwt zijn ontworpen met duurzame technieken die voor een laag E-peil zorgen. Vanaf 2026 zal het in Vlaanderen verboden zijn om nieuwbouwprojecten op aardgas aan te sluiten.

BATO neemt hier het voortouw en kiest al geruime tijd resoluut voor warmtepompen die een zeer gunstig E-peil opleveren.

Thuisbatterijen in Villa Strijland

In Villa Strijland, een landelijk woonproject met 4 gekoppelde woningen, maakten we gebruik van moduleerbare thuisbatterijen. De batterij slaat de stroom op die de zonnepanelen opwekken, maar niet meteen verbruikt wordt. Wanneer de zonnepanelen niet genoeg energie opwekken om het verbruik te dekken, wordt de opgeslagen elektriciteit in de batterij aangewend. Pas als de thuisbatterij leeg is, wordt de energie van het stroomnet gehaald.

Groene stroom op de werven

Onze woningen en appartementen worden gebouwd zonder uitstoot van CO2. De elektriciteit die we verbruiken tijdens het bouwproces wordt opgewerkt uit hernieuwbare energiebronnen en is 100ย % groen.

De restuitstoot wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen of door participatie in klimaatprojecten.