Scroll

Blog

E-peil

De gebouwen die BATO bouwt zijn ontworpen met duurzame technieken die voor een laag E-peil zorgen. Vanaf 2026 zal het in Vlaanderen verboden zijn om nieuwbouwprojecten op aardgas aan te sluiten. BATO zet zich dus al ruim opvoorhand in om aan de normen van morgen te voldoen. 

BATO neemt hier dus het voortouw en kiest al geruime tijd resoluut voor warmtepompen die een zeer gunstig E-peil opleveren.

Thuisbatterijen in Villa Strijland

In Villa Strijland, een landelijk woonproject met 4 gekoppelde woningen, maakten we gebruik van moduleerbare thuisbatterijen. De batterij slaat de stroom op die de zonnepanelen opwekken, maar niet meteen verbruikt wordt. Wanneer de zonnepanelen niet genoeg energie opwekken om het verbruik te dekken, wordt de opgeslagen elektriciteit in de batterij aangewend. Pas als de thuisbatterij leeg is, wordt de energie van het stroomnet gehaald.

Groene stroom op de werven

Onze woningen en appartementen worden gebouwd zonder uitstoot van CO2. De elektriciteit die we verbruiken tijdens het bouwproces wordt namelijk opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en is 100 % groen.

De restuitstoot wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen of door participatie in klimaatprojecten.

Geothermie: de primeur in Ten Broek

Bij BATO hebben we recentelijk onze focus verlegd naar geothermische energie als duurzame oplossing voor projectontwikkeling. Door gebruik te maken van natuurlijke warmte uit de aardbodem, kunnen we gebouwen efficiënt verwarmen en koelen, waardoor we onze ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan een groenere toekomst. Met geothermische warmtepompen, die profiteren van de constante temperatuur van de bodem tussen 8°C en 12°C gedurende het hele jaar, bereiken we een hoge mate van energie-efficiëntie. Bovendien biedt dit systeem in de zomer de mogelijkheid om passief te koelen, waardoor het een waardevolle troef is voor duurzame ontwikkeling.

Regenwaterrecuperatie

Grote regenwaterputten vormen een essentieel onderdeel van onze duurzame benadering bij BATO. Deze putten zijn ontworpen om regenwater op te vangen en op te slaan, wat vervolgens gebruikt kan worden in verschillende toepassingen binnen de woning. Door middel van een geavanceerd filtersysteem kan dit opgevangen regenwater worden geleid naar toiletten, wasmachines, kranen en andere huishoudelijke apparaten.

Natuur inclusief bouwen

Bij BATO leggen we een sterke nadruk op woonkwaliteit. We geloven dat wonen meer is dan alleen het gebouw zelf; de omgeving speelt een cruciale rol. Daarom worden onze woonprojecten ontworpen met het oog op maximale harmonie met de omgeving. Groendaken en natuurlijke tuinen worden geïntegreerd om de biodiversiteit in de buurt te versterken en een groenere leefomgeving te creëren.

Daarnaast streven we naar extra leefkwaliteit in onze appartementen door collectieve tuinen en autoluwe buurten te voorzien. Op die manier stimuleren we sociale interactie en bieden we een rustige en aangename leefomgeving voor onze bewoners. Bij BATO gaan we verder dan alleen het bouwen van huizen; we streven naar het creëren van echte thuisplekken waar mensen zich verbonden voelen met hun omgeving en kunnen genieten van een hoogwaardige levensstijl.