Scroll

RESOLUUT DUURZAAM

Duurzaam ondernemen streeft naar een evenwicht tussen sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit). Iedereen die bij ons werkt, stapt mee in een duidelijk verhaal en zet die extra stap om ons te helpen groeien op een duurzame manier.

Met een gefaseerd stappenplan kiest BATO resoluut voor duurzaam!

BATO profileert zich als een duurzame bouwonderneming, waarmee we ons met enige fierheid onderscheiden van onze concurrenten. Wij zijn er steevast van overtuigd dat door onze bouwactiviteiten te verduurzamen ons bedrijf ook op een duurzame manier zal groeien.

40-punten charter

Begin 2022 ondertekenden alle werknemers een duurzaamheidscharter: een engagement waarbij we met z’n allen streven naar een duurzaam BATO tegen 2025. Dit programma omvat 40 concrete doelstellingen die worden onderverdeeld in 3 hoofdthema’s:

Duurzaam ontwikkelen

Onze bouwprojecten worden vanaf de conceptfase onderworpen aan strenge criteria omtrent duurzaamheid en wooncomfort. Integratie in de omgeving, energiezuinige technieken en bereikbaarheid zijn slechts enkele van de kernkwaliteiten waarrond wij onze projecten bouwen.

Duurzaam bouwen

Een project van BATO herken je op het eerste gezicht al aan de verfijnde architectuur met duurzame bouwmaterialen. Wie een tweede keer kijkt, merkt dat ook alle achterliggende technische installaties hoogwaardig en energie-efficiënt ontworpen zijn.

Duurzaam omgaan met elkaar

Een goede sfeer op de werkvloer vertaalt zich in de kwaliteit van onze projecten. Maar minstens even belangrijk is de relatie met onze klanten. Als klant mag je rekenen op professionele begeleiding van A tot Z doorheen het hele bouwproces.

Doorheen het hele jaar wordt aan meer dan 20 doelstellingen tegelijk gewerkt. We investeren maandelijks de nodige tijd om onszelf bij te scholen en maken de nodige financiële middelen vrij om aan de slag te gaan.

Elektrische wagens voor alle bedienden.

Installeren van een snellaadpaal.

Eigen gebouwen aansluiten op 100 % groene stroom.

 

Onderzoek naar en berekenen van de huidige CO2 voetafdruk van bedrijf. Vervolgens het uitwerken van een actieplan voor een CO2 neutraal bedrijf.

Het uitwerken van een begeleidingstraject voor nieuwe medewerkers en het opstellen van een onthaalbrochure.

Levenslang leren: uitschrijven van een persoonlijk opleidingsprogramma voor elke werknemer.

Geen aansluiting meer op fossiele brandstoffen bij onze projecten!

Tijdens de bouwfase worden onze projecten aangesloten op elektriciteit met een werfaansluiting op 100 % groene stroom. Nadien, bij oplevering, krijgen klanten een definitief energiecontract met 100 % groene energie.

Het uitschrijven van onze duurzaamheidsdoelstellingen in een 40-punten charter.

WONEN IN EEN PROJECT VAN BATO?

DAT IS DUURZAAM ENERGIEZUINIG COMFORTABEL STIJLVOL VOORDELIG DUURZAAM

De vraag naar energiezuinige woningen is sinds de energiecrisis enorm toegenomen. Nooit eerder waren kandidaat-kopers zo gericht op een woning die slim omgaat met zijn energieverbruik, zowel om kosten te besparen op langere termijn als om met zorg om te gaan voor de planeet.

Al onze woningen en appartementen zijn gebouwd met de meest duurzame materialen en zijn voorzien van een ultramoderne technische installatie. Deze combinatie zorgt voor een minimaal energieverbruik en een maximaal wooncomfort.

Ontdek de troeven van onze nieuwbouwwoningen en appartementen!

In 5 stappen naar duurzaam wonen

Waarom kiezen voor duurzaam wonen?

In Vlaanderen moeten alle gebouwen waarvoor stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, voldoen aan bepaalde EPB-eisen. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ en betreft isolatie, energieprestatie, ventilatie en hernieuwbare energie.

1. Energieprestatie

Het E-peil (”energiepeil”) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan een E30-peil. Dit kan behaald worden door bouwmaterialen te gebruiken die voldoen aan de voorgeschreven maximale U-waarden.

Nieuwbouwwoningen moeten vandaag minimaal 15 kWh/m2/jaar aan hernieuwbare energie produceren (d.m.v. zonnepanelen, zonneboiler, etc.).

2. Thermische isolatie

Het S-peil (”schilpeil”) geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). Sinds 2022 moeten gebouwen voldoen aan het S28 peil. Dit kan bereikt worden door voldoende te isoleren en gecontroleerd te ventileren. Indien je woning dit niet haalt, maar wel een E-peil van E20 of lager heeft, voldoet deze alsnog aan de EPB-eisen.

3. Ventilatie en risico op oververhitting

Voor een goede hygiëne dient het gebouw gecontroleerd geventileerd te worden met een daarvoor ontworpen systeem.

Bij goed geïsoleerde gebouwen met grote glaspartijen ontstaat het risico op oververhitting. Dit risico wordt begroot met EPB-software en kan worden opgevangen met een doordacht gebouwontwerp, aangevuld met passieve koelingsmaatregelen.

Lees alle actuele info op www.vlaanderen.be/epb-eisen

Wist je dat...

… elke nieuwe woning of appartement bij BATO een BEN-woning is? Een BEN woning is Bijna Energie Neutraal en verbruikt bijgevolg weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Een woning krijgt een BEN-label als deze een E-peil lager dan E30 heeft en voldoet aan de overige EPB-eisen. Sinds 2021 is BEN de norm voor elke nieuwe woning, in heel Europa.

… nieuwbouwwoningen en -appartementen met een E-peil lager of gelijk aan E20 kunnen genieten van 50 % korting op de onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar? Gebouwen met een E-peil lager of gelijk aan E10 zijn zelfs volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar!

… er sprake is van een passiefwoning wanneer er niet meer dan 15 kWh/m2/jaar nodig is voor de verwarming van de ruimtes tot 20° C. Gebouwmaatregelen om dit te behalen zijn:
– bovengemiddelde isolatie;
– driedubbel glas;
– extreme luchtdichtheid van de buitenschil;
– ‘s winters optimaal gebruik maken van zonnewinsten, s’ zomers optimaal zon weren;
– gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.