Scroll

Blog

Al onze nieuwe projecten worden uitgerust met een verwarmingsinstallatie met warmtepomp en er wordt niet meer aangesloten op fossiele brandstoffen. Een warmtepomp is een ideale oplossing in goed geïsoleerde woningen. In combinatie met vloerverwarming blijft het vermogen van de warmtepomp erg laag waardoor dergelijke installaties een zeer hoge energie-efficiëntie hebben. Afhankelijk van het type kan een warmtepomp warmte onttrekken uit de buitenlucht of uit de bodem en afgeven aan de vloerverwarming in de woning.

Nieuwbouwprojecten worden tegenwoordig onderworpen aan strenge luchtdichtheidsnormen om warmteverliezen tegen te gaan. Toch moet er voldoende geventileerd worden om de binnenomgeving gezond te houden. Hiervoor plaatst BATO ventilatiesystemen van type D, wat betekent dat er op gecontroleerde wijze verse lucht wordt toegevoerd en afgevoerd. Type D systemen verwarmen de toegevoerde lucht met warmte uit de afgevoerde lucht waardoor de temperatuur binnenshuis niet zakt terwijl je huis geventileerd wordt, handig zijdens de winter! In de zomer kan een zogenaamde bypass-functie geactiveerd worden dat ’s nachts frisse lucht in de woning binnenlaat zonder dat hiervoor de ramen moeten open staan.

Elke woning en appartement krijgt een volledige EPB-studie waarbij berekend wordt welke isolatie nodig is en welke maatregelen nodig zijn tegen oververhitting in de zomer. Indien er een aanzienlijke kans op oververhitting is, worden steeds luifels of zonwerende screens voorzien. Bijkomend kan een warmtepomp in omgekeerde richting werken om de woning efficiënt te koelen wanneer de temperatuur binnenshuis toch zou oplopen.