Scroll

Blog

Het BATO-team is een toffe bende. Een bende échte mensen. Vakmannen en -vrouwen die geëngageerd tewerk gaan en dat leidt tot indrukwekkende resultaten. Door periodieke peilingen wordt de kwaliteit van het geleverde werk, orde en netheid op de werf en de veiligheid van onze arbeiders kritisch geëvalueerd. Door permanente bijscholing slagen we erin onszelf telkens nieuwe streefdoelen op te leggen en te behalen.

Dat de sfeer op de werkvloer goed zit, vertaalt zich in onze projecten. Maar minstens even belangrijk is de relatie met onze klanten. BATO staat bekend om de grote keuzevrijheid die je als koper krijgt. Via het online platform ZIGGU wordt onze klantenbegeleiding naar een volgend niveau getild. Duidelijke communicatie en begeleiding van A tot Z worden als fundamenteel gezien voor ons verkoopteam. Bovendien zorgt het dagelijks contact met de projectleider op de werf ervoor dat de keuzes van de klant feilloos uitgevoerd worden.

Duurzame mobiliteit

Eén van de onze doelstellingen bestaat er in onze verplaatsingen te verduurzamen tegen 2025. Verplaatsingen met de fiets worden maximaal aangemoedigd en sinds kort zijn we van start gegaan met de overstap naar elektrische wagens. We streven ernaar om tegen 2025 ook onze bestelwagens te vervangen door elektrische alternatieven voor het transport naar de werven.

Netwerken

Wij zetten ons in om op geregelde momenten doorheen het jaar netwerkmomenten te organiseren met als doel mensen samen te brengen, nieuwe contacten te leggen en kennis uit te wisselen. Twee keer per jaar organiseert BATO de Vastgoedclub, een denktank waar we investeerders, architecten, aannemers, vastgoedmakelaars, boekhouders, toeleveranciers, studiebureaus en innovatieve starters uit de sector aanspreken om elkaars kennis te versterken. Daarnaast vindt elk half jaar Het Bouw Netwerk Café plaats, een initiatief van BATO, Fidiaz, Living Stone en Dekerf. Vier gevestigde waarden in het Pajottenland die elk op hun beurt een unieke link hebben met bouw(en). Informeren, clusteren en inspireren. Dat zijn de kernbegrippen van Het Bouw Netwerk Café die bij elke editie tot leiden tot nieuwe, duurzame samenwerkingen.