Scroll

Bouwvergunningen !!!

🏗️ De doorlooptijd van vergunningstrajecten in België neemt al enkele jaren toe. Ondanks alle inspanningen lijkt het gevoel van urgentie niet goed begrepen te worden. Recente bevindingen van de KU Leuven in opdracht van de Federatie van Algemene Bouwaannemers, tonen aan dat residentiële vergunningstrajecten extreem complex en tijdrovend zijn, met aanzienlijke economische en juridische kosten.

🕒 Gemiddeld duurt een vergunningstraject in Vlaanderen 28,5 maanden, soms zelfs oplopend tot 65,5 maanden of meer, afhankelijk van verschillende factoren.

Zelfs een bescheiden vermindering van één maand kan een economische meerwaarde van 9,4 miljoen opleveren bij een 10% hogere slaagkans.

📊 De KU Leuven heeft een tool ontwikkeld om de impact van doorlooptijd en slaagkans op projecten te berekenen, cruciaal voor kosten-batenanalyses en het inschatten van risico’s.

Laten we het debat over modernisering van vergunningsprocedures voortzetten, met concrete stappen zoals bindende termijnen en het verminderen van reguleringscomplexiteit.

🌆 Investeringen in lokale stedenbouwkundige kennis zijn essentieel om een efficiënter vergunningstraject te realiseren, met voordelen voor overheid, bouwsector en consumenten.

Laten we samen streven naar een beter functionerend systeem dat een ruimer en betaalbaarder woningaanbod mogelijk maakt.