Scroll

Blog

De voorbije dagen komen aannemers/ projectontwikkelaars negatief in de pers. We geven graag enkele tips waardoor je van al deze ellende kan gespaard blijven.

KOOP BIJ EEN ONTWIKKELAAR- LID VAN HET CHARTER DER WONINGBOUWERS

Als u een woning ‘op plan’ koopt, dan gebeurt dit doorgaans via één bouwbedrijf. U kan voor dit belangrijke contract best een beroep doen op een lid van het Charter der Woningbouwers, want hier krijgt u de garantie dat u bouwt met een vakbekwame en betrouwbare onderneming.

De leden van het Charter voldoen aan een aantal voorwaarden, waardoor u zeker weet dat uw belangen maximaal beschermd zijn:

  • Ze zijn officieel erkend: op die manier bewijzen dat ze op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;

  • Ze engageren zich uitdrukkelijk om de bepalingen van de wet Breyne na te leven, waardoor u als bouwheer een heleboel wettelijke beschermingen geniet;

  • In geval van betwisting over de naleving over de wet Breyne zullen ze eerst proberen een oplossing te vinden via een interne Toezichtcommissie.

Meer concreet zal de aannemer u de volgende voordelen en garanties bieden:

  1. Vaste prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat u als koper weet hoeveel het project u zal kosten.

  1. Voorschot. Vóór de aanvang van de werken heeft een bouwbedrijf heel wat opstartkosten. Toch zal een lid van het Charter u maar maximaal 5 % van het contractbedrag als voorschot vragen.

  1. Tussentijdse factuurbetalingen. Eens de werken bezig zijn betaalt u enkel voor de reeds uitgevoerde werken, u betaalt vanaf dan m.a.w. geen voorschotten meer.

  1. Oplevering. Een lid van het Charter hanteert 2 opleveringen. Eerst de voorlopige oplevering, waarbij u de gelegenheid heeft opmerkingen te maken. Pas een jaar later, wanneer de woning een volledige winter heeft doorgemaakt, volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heeft u kunnen merken welke gebreken er eventueel nog aan de woning zijn, zodat deze alsnog kunnen hersteld worden.

  1. Waarborg. Het bouwbedrijf stelt een financiële waarborg om zijn verplichtingen na te komen. Indien het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht als schadeloosstelling.

Lokaal is vaak beter

Samenwerken met een lokale aannemer biedt voordelen.  Hij kan gemakkelijk langskomen achteraf, als er nog vragen zijn of voor nazorg en onderhoud. Hij heeft er alle baat bij om een uitstekende service te geven en zijn reputatie hoog te houden. Hij kan je ook enkele referenties van klanten uit je buurt geven.

Door het hanteren van deze garanties zullen een hele hoop mogelijke problemen reeds op voorhand verholpen worden. U heeft er als koper dus alle belang bij om voor uw droomproject in zee te gaan met een betrouwbaar vakman. De leden van het Charter engageren zich dat ze alle bovenstaande bepalingen naleven, en dit zal u ook in het contractdat u met hen afsluit kunnen nalezen.